18-20 EYLÜL 2019 Almaty, Kazakhistan Uluslararası Madencilik ve Metal ve Mineral İşleme Fuarı