Poliüretan Borular

POLİÜRETAN BORU

Poliüretan borular, aşınmanın yoğun görüldüğü geçiş ve aktarma noktalarında en ideal çözümlerdir. Kullanım yerine uygun olarak, et kalınlığı 5 mm’den başlayarak istenilen her kalınlığa kadar borular üretilmektedir.

Aşağıda görülen poliüretan borular, pompalardan hidrosiklonlara malzeme basmakta kullanılmaktadır.